Staðfesting og ábendingar um áhættu

Staðfesting og ábendingar um áhættu vegna fjárfestingar í hlutabréfum.

Ég/við undirritaður(uð) staðfestum hér með að hafa fengið fræðslu um áhættu sem fylgt getur hlutabréfakaupum.

Neðanskráður miðlari hefur upplýst mig/okkur ítarlega um eftirtalin atriði:

1. Hina keyptu hluti er hægt að innleysa daglega á innlausnargengi viðkomandi dags. Það getur leitt til taps ef selt er eftir skamman eignarhaldstíma eða ef selt er á óhagstæðum tímapunkti.

2. Góður árangur hlutabréfa á liðnum árum er ekki trygging fyrir góðum árangri í framtíðinni, þar sem árangurinn er háður þróun hlutabréfamarkaða.  Mér/okkur hefur verið bent á mismunandi árangur hlutabréfa milli ára og einnig hefur miðlarinn bent mér/okkur á að verð hlutabréfanna getur sveiflast til. Mér/okkur var ekki gefin nein trygging fyrir því að viðkomandi hlutabréf myndi ná því markmiði sem ég/við hef (höfum) sett mér (okkur) varðandi framtíðarávöxtun. Mér/okkur hefur ekki verið lofað góðum árangri eða ákveðinni ávöxtun.

3. Mér/okkur var sérstaklega bent á að arður og vextir af hlutabréfum er skattskyldur. Af gengishagnaði sem myndast við sölu (innlausn) á hlutum ber að greiða 20% fjármagnstekjuskatt.  Miðað er við gildandi skattalög (2015). Breytingar á skattalögum í framtíðinni geta haft neikvæð eða jákvæð áhrif á ávöxtunina.

4. Ef gengi á hlutabréfamörkuðum eða ef gengi gjaldmiðla er óhagkvæmt við innlausn eða á einhverjum öðrum tímapunkti sem  fjárfestirinn vill leysa upp sjóðinn getur  hann  látið eignir sínar að hluta eða allar standa á reikningnum þangað til betra ástand til sölu myndast.

5. Munnlegt samkomulag til viðbótar þessu hefur ekki verið gert.

 

Nafn eiganda 1 (með prentstöfum)                                                                        Nafn eiganda 2 (með prentstöfum)

 

Undirritun eiganda 1                                                                                               Undirritun eiganda 2

 

Götuheiti (með prentstöfum)                                                                                 Póstnúmer og staður (með prentstöfum)

 

Netfang (með prentstöfum)                                                                                   Símanúmer:

 

Nafn miðlara (með prentstöfum)

 

Undirritun miðlara

 

 

 

 

Dagsetning: